عکس/ صفحه اول روزنامه های امروز سه شنبه ۱4 مرداد ۱۳۹۳

عکس/ صفحه اول روزنامه های امروز سه شنبه ۱4 مرداد ۱۳۹۳

مقاله‌ای که از روزنامه صهیونیستی حذف شد + عکس

روزنامه "تایمز اسرائیل" مقاله‌ای با عنوان گستاخانۀ "وقتی نسل‌کشی مشروعیت می‌یابد" را که عصر جمعه در سایت اینترنتی خود منتشر کرده بود، ساعتی بعد حذف کرد.

عکس/ صفحه اول روزنامه های امروزدوشنبه۱3 مرداد ۱۳۹۳

عکس/ صفحه اول روزنامه های امروزدوشنبه۱3 مرداد ۱۳۹۳
مناسبت هفته
شخصیت ها
اوقات شرعی امروز